Pytania i odpowiedzi

Antykwariat Dawid Janas


ul. Nowy Świat 5 lok. 5 (pierwsze piętro)

00-496 Warszawa

POLSKA


tel. +48 511 902 827

tel. +48 22 468 05 11

e-mail: [email protected]


NIP: 529-156-91-89

REGON: 147466836

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od Poniedziałku do Piątku w godz. 10.00-18.00.


Numery kont bankowych:

płatność w PLN - mBank 86 1140 2004 0000 3602 7537 7447

             płatność w EURO - mBank PL32 1140 2004 0000 3912 0382 8225 (BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK)

Zaloguj się, używając danych do logowania do serwisu domu aukcyjnego: adresu e-mail oraz hasła.


Jeśli nie masz jeszcze konta, załóż je na stronie domu aukcyjnego. Po poprawnym zalogowaniu kliknij na przycisk 'Rejestracja'. Wypełnij wszystkie wymagane pola w formularzu i zaakceptuj regulamin. 

Po rejestracji do udziału w aukcji czekaj na mail z informacją o zaakceptowaniu lub odrzuceniu Twojego udziału w aukcji.

Dopiero po zaakceptowaniu Twojej rejestracji będziesz mógł przejść do składania limitów lub ofert.

Limit jest to maksymalna kwota, jaką gotowy jesteś zapłacić za daną pozycję. Limity są tajne i znane tylko Tobie oraz organizatorowi aukcji, można je także dowolnie modyfikować i usuwać. 

Po dodaniu zmian w limitach należy zaakceptować kartę limitów. Niezaakceptowane limity nie będą brały udziału w licytacji, dopiero zaakceptowana karta limitów jest ważna.

W trakcie trwania licytacji na żywo system automatycznie będzie podbijał cenę w Twoim imieniu aż do określonego przez Ciebie limitu (lub wyczerpania się dostępnego kredytu wydatków)

W przypadku złożenia na daną pozycję dwóch limitów na taką samą kwotę pierwszeństwo ma limit wcześniejszy.

Kredyt wydatków to maksymalna kwota, jaką możesz wydać na wszystkie pozycje łącznie w trakcie licytacji.

Jeśli Twoje oferty lub limity przekroczą określoną kwotę wydatków, system nie będzie już licytował w Twoim imieniu ani nie będziesz już mógł dalej brać udziału w licytacji danej pozycji.

W każdej chwili możesz złożyć prośbę o jego zwiększenie przechodząc do zakładki Konto - Zmień Kredyt Wydatków.

Zwiększenie kredytu wydatków może wymagać akceptacji domu aukcyjnego.


W licytacji na żywo mogą brać udział tylko klienci, którzy którzy dokończyli proces rejestracji a ich wniosek została zaakceptowany.

Aby brać udział w licytacji na żywo należy się zalogować i przejść do zakładki LICYTACJA. Jeśli aukcja na żywo jeszcze się nie rozpoczęła lub właśnie została zakończona, na ekranie pojawi się informacja że licytacja na żywo jest niedostępna. 

W przypadku aktywnej aukcji, po uzyskaniu połączenia (ok. 3 sekundy) pojawi się aktualnie licytowana pozycja: zdjęcie, nazwa, krótki opis, aktualna cena, aktualny zwycięzca (Sala, Internet lub Ty).

Chcąc wziąć udział w danej aukcji należy kliknąć na duży przycisk 'LICYTUJ'. Jeśli organizator aukcji dopuszcza licytację połową stawki, poniżej zobaczysz mniejszy przycisk 'LICYTUJ 1/2 PODBICIA'; możesz go użyć tylko raz w trakcie licytacji danej pozycji. Po kliknięciu zobaczysz zmianę aktualnej ceny i informację o zwycięzcy.

Jeśli w Twoim imieniu licytuje system (złożyłeś limit) także będziesz widział na ekranie informację WYGRYWASZ 

Nie wydajemy katalogu w formie papierowej.


Katalog w formacie PDF umieszczony będzie na stornie OneBid.pl


Szanowni Państwo,


Zapraszamy do sprzedaży przedmiotów kolekcjonerskich za naszym pośrednictwem na podstawie umowy komisowej.

Prowizja w przypadku aukcji odbywających się na portalu OneBid wynosi 5,00%.


W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu zarówno drogą mailową jak i telefoniczną:

tel. +48 511 902 827 

tel. +480 22 468 05 11

e-mail: [email protected] 


Z wyrazami szacunku,

Dawid Janas wraz z Pracownikami Antykwariatu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Antykwariat Dawid Janas z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 5/5, kod pocztowy 00-496, adres e-mail: [email protected], tel. +48 511 902 827

2)      W sprawie ochrony swoich danych może się Pani/Pana skontaktować pod adresem email: [email protected]; pod nr telefonu +48 511 902 827; lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1 (powyżej).

3)      Cel i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać twoje dane:

a)     W celu zawarcia umowy w zakresie niezbędnym dla ewidencji sprzedaży oraz kontaktu z kupującym/sprzedającym (podstawa z art. 6 ust 1 lit. B RODO),

b)      W celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (z art. 6 ust 1 lit. B RODO),

c)       W celu wykonania usług związanych z realizacją umowy oraz jej ewidencji księgowo-rachunkowej

4)      Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy, czyli przez okres 5 lat od końca roku, w którym wygasła umowa oraz jej wszystkie postanowienia dodatkowe.

5)      Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie prawa telekomunikacyjnego, pocztowego, przewozowego oraz organom państwowym, administracyjnym i sądom powszechnym lub podmiotom, z którymi nasza firma ma zawarte umowy o przetwarzaniu danych osobowych – jeśli w celu wykonania usługi wystąpi taka konieczność.

6)      Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a)       dostęp do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii

b)      usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania

c)       sprostowania (poprawienia) swoich danych

d)      przeniesienia danych

e)      wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO,

f)        cofnięcia zgody na przetwarzanie.

7)      Informacja o dobrowolności podania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia umowy.

8)      Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani też profilowane.

Szanowni Państwo,

Uczestnik aukcji zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi ceny za wylicytowane przedmioty, powiększonej o opłatę aukcyjną, wynoszącą 12,00% ceny, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia aukcji. Opłata zawiera podatek VAT.

Organizator może przedłużyć termin na dokonanie rozliczenia w wyniku porozumienia z Uczestnikiem aukcji, zawartego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail. 


W przypadku niedokonania rozliczenia w terminie Organizator ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży przedmiotów wylicytowanych przez Uczestnika aukcji lub naliczać odsetki ustawowe za zwłokę.


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu zarówno drogą mailową jak i telefoniczną:

tel. +48 511 902 827 

tel. +480 22 468 05 11

e-mail: [email protected]

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej aukcji.
 

Życzymy powodzenia podczas licytacji.


Z wyrazami szacunku,

Dawid Janas wraz z Pracownikami Antykwariatu 

PŁATNOŚĆ

1. Gotówką w siedzibie firmy (od Poniedziałku do Piątku w godz. 10:00-18:00)

2. Płatności OneBid (PayPall)

3. Przelew na konto bankowe mBank:

·         płatność w PLN:         86 1140 2004 0000 3602 7537 7447

·         płatność w EURO:      PL32 1140 2004 0000 3912 0382 8225 (BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK)

Uczestnik aukcji zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi ceny za wylicytowane przedmioty, powiększonej o opłatę aukcyjną, wynoszącą 12,00% ceny, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia aukcji. Opłata zawiera podatek VAT.

Szanowni Państwo,


Zapraszamy po odbiór wylicytowanych przedmiotów od poniedziałku do piątku w naszym Antykwariacie w godz. 10.00-18.00.

Nasza siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 5 lok.5 (pierwsze piętro) - między rondem de Gaulle'a a Placem Trzech Krzyży.

Ze względu na to, że nie posiadamy terminala płatniczego, przyjmujemy płatność w formie gotówki.

Oczywiście można też dokonać wcześniejszej wpłaty bezpośrednio w portalu OneBid lub na nasz nr rachunku bankowego:

płatność w PLN - mBank 86 1140 2004 0000 3602 7537 7447

             płatność w EURO - mBank PL32 1140 2004 0000 3912 0382 8225 (BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK)


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu zarówno drogą mailową jak i telefoniczną:

tel. +48 511 902 827 

tel. +480 22 468 05 11

e-mail: [email protected] 

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej aukcji.

 

Życzymy powodzenia podczas licytacji.


Z wyrazami szacunku,

Dawid Janas wraz z Pracownikami Antykwariatu 

Przedmioty wysyłamy najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na naszym firmowym koncie lub bezpośrednio w portalu OneBid.


W przypadku urlopu informujemy naszych klientów o możliwości wydłużenia czasu realizacji zamówienia. 


Ze względu na to, że wszystkie oferowane przez nas przedmioty są przedmiotami kolekcjonerskimi o unikalnym charakterze nie wykonujemy wysyłek w Piątki, Soboty i Niedziele. 

Szanowni Państwo,

 

Koszty wysyłki wylicytowanych przedmiotów zależy zarówno od ich wartości jak i gabarytów.

 

WYSYŁKA - POLSKA

Na terytorium Polski możemy zaproponować następujące opcje dostawy (w zależności od powyższych parametrów):

Poczta Polska – list polecony priorytetowy gabaryt M – koszt 8,70 PLN (przesyłki do łącznej kwoty zamówienia 500,00 PLN o ile nie przekroczą wyznaczonego przez Pocztę Polską gabarytu M)

v  Kurier – paczka ubezpieczona – koszt od 15,00 do 25,00 PLN (także przesyłki do łącznej kwoty zamówienia 500,00 PLN o ile przekroczą gabarytu M wyznaczony przez Pocztę Polską)

W przypadku, gdy Klient wybierze opcję dostawy niższą niż rzeczywisty koszt dostawy wynikający z gabarytu przesyłki, zastrzegamy sobie możliwość poproszenia o dopłatę różnicy miedzy kosztem rzeczywistym a wpłaconą przez Klienta kwotą.


WYSYŁKA – ZA GRANICĘ

Koszty wysyłki poza terytorium Polski są różne w zależności od miejsca dostawy jak i gabarytu przesyłki.


Oferujemy dostawę zarówno korzystając z usług Poczty Polskiej jak i kuriera DPD.

 

W przypadku, gdy Państwo podejmą decyzję, że wylicytowane przedmioty powinny zostać wysłane opcją, która nie obejmuje ubezpieczenia w wysokości wartości wylicytowanych przedmiotów, prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów.

W przypadku wyboru innej opcji zastrzegamy sobie, że mogą zostać Państwo poproszeni o podpisanie Umowy zwalniającej nas z odpowiedzialności za wysłane przedmioty.

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu zarówno drogą mailową jak i telefoniczną:

tel. +48 511 902 827 

tel. +480 22 468 05 11

e-mail: [email protected] 

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej aukcji.

 

Życzymy powodzenia podczas licytacji.


Z wyrazami szacunku,

Dawid Janas wraz z Pracownikami Antykwariatu

W przypadku gwarancji, rękojmi i reklamacji obowiązują nas przepisy Kodeksu Cywilnego.


Szanujemy naszych klientów i każdą kwestię staramy się rozpatrzeć indywidualnie.


Ze względu na unikalny charakter przedmiotów kolekcjonerskich jakie oferujemy, nie ma możliwości wymiany wylicytowanego przedmiotu.


W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeniach bądź uwagach co do opisu aukcji lub naszej obsługi serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z nami drogą telefoniczną lub mailową:

tel. +48 511 902 827 

tel. +480 22 468 05 11

e-mail: [email protected]